22 красавiка ӯ 4 «Г» класе ӯ рамках папулярызацыi беларускай мовы, напярэдаднi свята Вялiкдня, прайшло знаёмства з валачобнымi песнямi.
Еӯдакiмава Лiза, Гусейнаӯ Рустам, Епрынцаӯ Мацвей, Таргонская Ангелiна i Лосева Марыя паказалi цiкавы музычны абрад, расказалi пра валачобнiкаӯ сваiм аднакласнiкам. Таксама паспрабавалi сябе ӯ ролi валачобнiкаӯ. Сустрэлi iх аднакласнiкi з добрымi ӯсмешкамi, з вялiкай цiкавасцю слухалi iх, удзельнiчалi ӯ вiктарыне.
У канцы свайго выступлення, вядучыя выканалi валачобную песню пры дапамозе беларускiх музычных iнструментаӯ.